Now showing items 13656-13675 of 17035

  Title
  Utvrđivanje prisustva Clostridium botulinum u uzorcima meda i medonosnih pčela [1]
  Utvrđivanje uticaja ulaznih elemenata procesa na kvalitet proizvoda, usluga i softvera [1]
  Utvrđivanje validnosti kliničkog nalaza temporomandibularnih disfunkcija pomoću magnetne rezonance [1]
  Utvrđivanje varijabilnosti i diferencijacije prirodnih populacija Pinus nigra Arnold u Srbiji korišćenjem fitohemijskih i molekularnih markera [1]
  Utvrđivanje veze između strukture i retencije oksotiazolidina primenom multivarijantne analize [1]
  Uviđaj u krivičnom procesnom pravu Bosne i Hercegovine [1]
  Uvođenje novih upravljačkih mjera u zaštićenim područjima sa ciljem unapređenja modela zaštite prirode u Crnoj Gori [1]
  Uzajamna pravna pomoć u poreskim stvarima [1]
  Uzajamno priznavanje odluka u krivičnim stvarima i prava okrivljenog lica [1]
  Uzritska poezija i njen uticaj na evropske književnosti [1]
  Uzroci i posledice finansijskih kriza u globalnoj ekonomiji [1]
  Uzvišenost ideje – komparativna analiza engleske klasicističke i romantičarske ode [1]
  Validacija modela kreditnog rizika [1]
  Validacija nove mikroskopske metode u dijagnostici bakterijskih vaginoza primenom PCR i real-time PCR [1]
  Validacija poligona kao testa za procenu specifične spretnosti kod policajaca [1]
  Validacija procesa čišćenja u proizvodnji dijetetskih suplemenata kao farmaceutsko doziranih preparata [1]
  Validacija standardizovanih upitnika za procenu sindroma poremećaja disanja tokom spavanja [1]
  Validacija upitnika za procenu dijetarnog unosa folata i analiza znanja, stavova i prakse farmaceutskog tima u vezi sa savetovanjem žena reproduktivne dobi o adekvatnom unosu ovog nutrijenta [1]
  Validation of a questionnaire for folate dietary intake assessment and analysis of knowledge, attitudes and practice of pharmacy team members with regards to counseling women of reproductive age on adequate folate intake [1]
  Validation of credit risk models [1]