Now showing items 13145-13164 of 17631

  Title
  Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala [1]
  Tribološke karakteristike kliznih ležaja od kompozitnim materijala sa polimernom osnovom [1]
  Tribološko ponašanje hibridnih kompozita sa A356 matricom [1]
  Trichoderma species causing green mould disease of button mushroom [Agaricus bisporus (Lange) Imbach] and their sensitivity to fungicides and biofungicides [1]
  Trodimenzionalna optička analiza deformacija polimerizacijske kontrakcije stomatoloških kompozitnih materijala na bazi smole [1]
  Tržišna moć korporacija i konkurencija u grani [1]
  Tržišna pozicija i efikasnost naftnih kompanija u uslovima oligopola [1]
  Tržišni potencijali i ekonomski efekti održivog korišćenja drvnih peleta kao biogoriva u Srbiji [1]
  Tumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost) [1]
  Tumačenje postignuća preduzetnika: atribucioni pristup [1]
  Tumačenje retencije rastvorka u tečnoj hromatografiji primenom koeficijenata aktiviteta [1]
  Tumor modular endoprosthesis of hip joint [1]
  Tumorska modularna endoproteza zgloba kuka [1]
  Tunelovanje elektromagnetskih talasa kroz kompleksne optičke sredine [1]
  Tunneling of electromagnetic waves through complex optical media [1]
  Turcisms in contemporary Serbian literary language [1]
  Turizam Šajkaške [1]
  Turizam u funkciji razvoja ruralnih područja južne i istočne Srbije [1]
  Tuzla Canton - A Model of Transformation of an Industrial Region into the Tourist One [1]
  Tuzlanski kanton - model transformacije industrijske u turističku regiju [1]