Now showing items 12611-12630 of 16938

  Title
  Tretman endometrioze kao uzročnika infertitliteta i procena njegovog uticaja na uspeh postupaka asistirane reprodukcije [1]
  Tretman krivičnog dela silovanja u pravnoj teoriji i praksi [1]
  Tretman otpadnih rastvora iz procesa elektrolitičke rafinacije bakra korišćenjem bakarnih anoda nestandardnog hemijskog sastava [1]
  Trgovina i zanatstvo slobodnog kraljevskog grada Novog Sada u XVIII veku [1]
  Tribological Behaviour of Hybrid Composites with A356 Matrix [1]
  Tribological Characterization of Advanced Dental Matrials [1]
  Tribological characterization of hybrid composites based on ZA27 alloy [1]
  Tribološka karakterizacija hibridnih kompozita na bazi legure ZA27 [1]
  Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala [1]
  Tribološko ponašanje hibridnih kompozita sa A356 matricom [1]
  Trichoderma species causing green mould disease of button mushroom [Agaricus bisporus (Lange) Imbach] and their sensitivity to fungicides and biofungicides [1]
  Trodimenzionalna optička analiza deformacija polimerizacijske kontrakcije stomatoloških kompozitnih materijala na bazi smole [1]
  Tržišna moć korporacija i konkurencija u grani [1]
  Tržišna pozicija i efikasnost naftnih kompanija u uslovima oligopola [1]
  Tržišni potencijali i ekonomski efekti održivog korišćenja drvnih peleta kao biogoriva u Srbiji [1]
  Tumačenje književnog dela u kontekstu drugih umetnosti (Na primerima iz srednjoškolskih programa za književnost) [1]
  Tumačenje postignuća preduzetnika: atribucioni pristup [1]
  Tumačenje retencije rastvorka u tečnoj hromatografiji primenom koeficijenata aktiviteta [1]
  Tumor modular endoprosthesis of hip joint [1]
  Tumorska modularna endoproteza zgloba kuka [1]