Приказ резултата 10627-10646 од 13277

  Наслов
  Uticaj vremenskih uslova, zemljišta i genotipske kombinacije na osobine hibridnog semena kukuruza [1]
  Uticaj vrste dijalizatora na kvalitet života, kliničku sliku i laboratorijske analize pacijenata na hemodijalizi [1]
  Uticaj zamesa i termičke obrade na antioksidativnu aktivnost pšeničnog brašna sa dodatkom brašna pečurke Boletus edulis [1]
  Uticaj zdravstvenog stanja na promenu ponašanja u periodu pre samoubistva [1]
  Uticaj znanja i stavova žena o karcinomu grlića materice i papa testu na njihovu participaciju u skriningu [1]
  Uticaj znanja, stavova, ponašanja i modela skrininga na učešće u skriningu raka debelog creva [1]
  Uticaj životne dobi, estrogenskog statusa i karotidne ateroskleroze na protok krvi kroz zubnu pulpu [1]
  Uticaj žučnih kiselina na bioraspoloživost makrolidnih antibiotika [1]
  Uticaj žučnih kiselina na transportne procese odabranih lekova u in vitro eksperimentima [1]
  Uticaj β-karotina na zdravstveni status krava s posebnim osvrtom na ovarijalnu aktivnost [1]
  Uticaj γ-zračenja na antioksidativni sistem odabranih genotipova soje i pojava oksidativnog stresa [1]
  Uticaji moralizatorskih tema i školske drame na evropsku likovnu umetnost XVII i XVIII veka [1]
  Uticajni parametri na dinamičko ponašanje noseće konstrukcije portalnih dizalica velikih nosivosti [1]
  Uticajni parametri na radnu sposobnost oscilatornih transportnih platformi za prosejavanje vlažnih materijala [1]
  Uticajni parametri zglobno vezanih segmenata na elasto-dinamičku stabilnost strela auto-dizalica [1]
  Uticај sаstаvа i tеmpеrаturе vоdе nа izbоr tоplоtnе šеmе i mаtеriјаlа оprеmе zа kоrišćеnjе gеоtеrmаlnе еnеrgiје [1]
  Utilization of tomato processing byproduct as raw material for value-added food products [1]
  Utopia in the Works by Herbert George Wellsand Gabriel Kosteljnik [1]
  Utopian, Mythological and Historical Discourse of Borislav Pekić and Julian Barnes [1]
  Utopija u delu Herberta Džordža Velsa i Gabrijela Kosteljnika [1]