Now showing items 11-30 of 17019

  Title
  "Визуелно маркирање отвореног урбаног простора факултета београдских универзитета уметничким интервенцијама" [1]
  "Град и слика - значај и функција сликарских интервенција у јавном простору" [1]
  "Конструктивни елементи и склопови као део архитектонске ликовности" [1]
  "Краткометражни играни филм Ход: слика као звучни инструмент" [1]
  "Мапирање сећања - Просторно лоцирање индивидуалних сећања посредством знака у функцији питања" [1]
  "Менаџмент, оптимизација фактора производње и привредни раст" [1]
  "Ромејска историја" Нићифора Григоре: историјска анализа дела [1]
  "Слово о слову", кратки веб наративи о типографији [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' Digitalni, vizuelni, interaktivni, zvučni i tekstualni eksperiment sa elementima animacije [1]
  'DiLuminous P.A.I.N.T. Experiment' DiLuminous Painting Animation Interaction Noise and Text Experiment [1]
  (Agrarian politics in Yugoslavia : (1945-1953) [1]
  (De)komponovanje tela u postmodernističkoj književnosti [1]
  (Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku) [1]
  (The Development and History of Hungarian Literature on the Territory of Bácska and Bánság) [1]
  ...of Uruk-the-Sheepfold, композиција за камерни инструментални ансамбл, приповедача и сопран [1]
  2-alkiliden-4-oksotiazolidin-s-oksidi: sinteza, struktura i hemijse transformacije [1]
  2-alkylidene-4-oxothiazolidine s-oxides: synthesis, structure and chemical transformations [1]
  3D optical strain and stress analysis of NURBS structures models constructed by rapid prototyping. [1]
  3d оптичка деформацијско-напонска анализа моделских NURBS структура конструисаних брзом израдом прототипа [1]
  4-(bromomethyl)-1,3-dioxol-2-one as a synthetic equivalent of a hydroxyketone enolate [1]