Now showing items 14147-14166 of 17341

  Title
  Zadatak ponavljanja psudoreči kao postupak za procenu fonološkog razvoja na predškolskom uzrastu : mogućnost diskriminacije specifičnog jezičkog poremećaja u srpskom jeziku [1]
  Zadovoljstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orijentacije [1]
  Zaharija Orfelin (1726-1785) [1]
  Zahvalnost kao prediktor subjektivnog blagostanja [1]
  Zaključenje i prestanak ugovora o osiguranju [1]
  Zaključenje i prestanak ugovora o poklonu [1]
  Zakonodavna nadležnost skupštine u parlamentarnim sistemima zemalja u procesu pridruživanja EU [1]
  Zamenjivači masti na bazi pšeničnih i ovsenih mekinja i njihova primena u formulaciji keksa [1]
  Zaposlenost kao faktor privrednog razvoja Republike Srbije [1]
  Zastupljeni tipovi etičke klime u hotelima Kopaonika i njihov uticaj na poslovne performanse [1]
  Zastupljenost i karakterizacija influenca A virusa izolovanih iz respiratornih uzoraka pacijenata sa teritorije Južnobačkog okruga [1]
  Zastupljenost malokluzija kod praistorijskog, srednjovekovnog i savremenog čoveka [1]
  Zastupljenost mutacija i R202Q polimorfizma gena za porodičnu mediteransku groznicu i njihov uticaj na oksidativni stres i kliničke zapaljenske manifestacije [1]
  Zastupljenost osnovnih frakcija serumskih proteina, imunoglobulina G i titar antitela protiv herpesvirusa 1 u novorođene ždrebadi poreklom od vakcinisanih i nevakcinisanih kobila [1]
  Zaštita dece u haškim konvencijama o međunarodnom privatnom pravu [1]
  Zaštita od požara i provale primenom netipičnih električnih vodova [1]
  Zaštita potrošača od nepravične poslovne prakse [1]
  Zaštita prava lica lišenih slobode u penitencijarnim ustanovama u Republici Srbiji [1]
  Zaštita ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije – krivičnopravni aspekt [1]
  Zaštitni efekat probiotika na modelu toksičnosti kadmiuma kod pacova [1]