Now showing items 12265-12284 of 18332

  Title
  Tabula rasa - pretraživanje arhiva sopstvenih emocija, sećanja i iskustva [1]
  Tačna talasna i solitonska rešenja generalisane nelinearne Šredingerove jednačine [1]
  Tačnost merenja parametara strujnog polja u supersoničnim aerotunelima [1]
  Tačnost modeliranja objekata tehnologijom terestričkog laserskog skeniranja [1]
  Tajm-Šering i sa njim slični i povezani ugovori [1]
  Taksonomija i distribucija vrsta roda Merodon (Meigen, 1803) (Diptera: Syrphidae) u Palearktiku [1]
  Taksonomija i filogenija Xeranthemum grupe (Asteraceae) - morfološki, anatomski, fitohemijski i molekularni aspekti [1]
  Taksonomija i uticaji staništa na karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii Orph.) u Srbiji [1]
  Taksonomija i zoogeografija paukova (Arachnida,Araneae) Republike Makedonije [1]
  Taksonomska analiza vrsta iz podfamilije Syrphinae (Diptera: Syrphidae) u Srbiji [1]
  Taksonomska karakterizacija vrsta roda Aceria (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) parazita biljnih vrsta familije Brassicaceae [1]
  Taksonomski status rodova i vrsta Euaphidius mackauer i Remaudierea starý (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) na osnovu morfoloških i molekularnih analiza 28S rRNK I COI gena [1]
  Taksonomsko-faunistička studija leptira (Insecta : Lepidoptera) Fruške Gore [1]
  Taksonomsko-morfološka i molekularna studija troglobiontnih trčuljaka (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Karpato-balkanida Srbije [1]
  Taktike i pristup u self-prezentaciji i osobine ličnosti [1]
  Taxonomic analyses of the species from subfamily Syrphinae (Diptera: Syrphidae) from Serbia [1]
  Taxonomic and ecological investigation of Vaccinium L. genus in Serbia [1]
  Taxonomic status of genera and species of Euaphidius mackauer and Remaudierea Starý (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) based on morphological and molecular analyses of 28s rRNA and COI genes [1]
  Taxonomic, morphological and molecular study of the troglobitic ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) of the Carpatho-Balkanids of Serbia [1]
  Taxonomic-faunistical study of butterflies and moths (Insecta : Lepidoptera) of mt. Fruška Gora [1]