Приказ резултата 3621-3640 од 11070

  Наслов
  Jaka formulacija metode konačnih elemenata za kvazistatičku analizu vodova [1]
  Japanese culture and Toyota system ; Японская культура и Тойота системa [1]
  Japanska kultura i Tojota sistem [1]
  Javne politike u procesu redukcije siromaštva u Crnoj Gori od 2000. do 2012. godine (sociološko-politikološki pristup) [1]
  Javni i skriveni kurikulumi srednjoškolske nastave sociologije : obrazovne reforme u Srbiji (1960-2006) [1]
  Javno zdravstveni sistem i prevencija HIV infekcije kod seksualnih radnica [1]
  Jedan prilaz informatičkom modeliranju teksta i algoritmi njegove transformacije [1]
  Jedan pristup generisanju izvršnih softverskih specifikacija informacionog sistema [1]
  Jednačine na nekim mrežama [1]
  Jednodimenzione mape kompleksnih i haotičnih oscilacija reakcije Bray-Liebhafsky [1]
  Jednа klаsа trоfаznih isprаvlјаčа sа sinusоidаlnоm ulаznоm struјоm kојi kоristе ubrizgаvаnjе viših hаrmоnikа struје [1]
  Jensen and Chebyshev inequalities for interval-valued functions [1]
  Jezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola [1]
  Jezička struktura ličnih oglasa u nemačkoj i srpskoj štampi kao odraz sistema društvenih vrednosti [1]
  Jezičko-stilske karakteristike novinske vesti i novinskog izveštaja [1]
  Jezik, rod, razlika: konstrukcija/dekonstrukcija identiteta u (post)feminističkoj teoriji [1]
  Job burnout and vicarious trauma in child welfare professionals [1]
  Jonska hromatografija - razvoj metode za analizu i kontrolu kvaliteta vode u proizvodnji papira [1]
  Jonska ostrva:1774 - 1815 [1]
  Jovanka Broz and Serbian public from 1952 to 2013. [1]