Now showing items 7527-7546 of 16577

  Title
  O deliteljima nule, invertibilnosti i rangu matrica nad komutativnim poluprstenima [1]
  O nekim klasama multiplikatora i semigrupana prostorima ultradistribucija i hiperfunkcija [1]
  O nekim transmisionim problemima u disjunktnim oblastima [1]
  O polinomima u algebrama Maljceva [1]
  O redukcijama sistema linearnih operatorskih jednačina [1]
  Obavezna odbrana u krivičnom postupku [1]
  Obeležja stradanja pešaka na pešačkim prelazima regulisanim svetlosnom signalizacijom [1]
  Obesity and physical inactivity as public health problems among the adult population of Vojvodina [1]
  Obezbeđenje kvaliteta i uvođenje čistije proizvodnje u generičkoj farmaceutskoj industriji [1]
  Object-oriented classification model for identification of geospatial objects [1]
  Objective classification of atmospheric circulation over Serbia [1]
  Objektivna klasifikacija atmosferske cirkulacije iznad Srbije [1]
  Oblast slobode bezbednosti i pravde u pravu Evropske unije [1]
  Oblici orijentalne kulture na prostoru jugozapadne Srbije [1]
  Oblikovanje i pozicioniranje objekta primenom numeričke optimizacije u cilju poboljšanja njegovih performansi u kontekstu energetske efikasnosti [1]
  Oblikovanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji [1]
  Obnavljanje pogona distributivnih sistema u okviru razvoja inteligentnih elektroenergetskih mreža [1]
  Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja i unapređenja energetske sigurnosti zemalja zapadnog Balkana [1]
  Obračun troškova po aktivnostima baziran na vremenu - instrument integrisanog upravljanja lean poslovnim procesima [1]
  Obrada funkcije date pomoću određenog integrala u procesu matematičkog modeliranja [1]